Intel Rapid Storage Technology 14.6.0.1029

Intel Rapid Storage Technology 14.6.0.1029

Intel Corporation – 18,4MB – Freeware – Android Windows
ra khỏi 180 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Công nghệ lưu trữ nhanh chóng của Intel ® cung cấp cấp độ mới về bảo vệ, hiệu suất và expandability cho nền tảng máy tính để bàn và điện thoại di động. Cho dù sử dụng một hoặc nhiều ổ đĩa cứng, người dùng có thể tận dụng lợi thế của nâng cao hiệu suất và tiêu thụ điện năng thấp. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ đĩa, người sử dụng có thể đã thêm bảo vệ chống mất mát dữ liệu trong trường hợp một sự thất bại ổ cứng.

Tổng quan

Intel Rapid Storage Technology là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31.793 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel Rapid Storage Technology là 17.8.0.1065, phát hành vào ngày 01/02/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/10/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 14.5.0.1081, được sử dụng bởi 5 % trong tất cả các cài đặt.

Intel Rapid Storage Technology đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 18,4MB.

Người sử dụng của Intel Rapid Storage Technology đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel Rapid Storage Technology!

Cài đặt

người sử dụng 31.793 UpdateStar có Intel Rapid Storage Technology cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản